skip to Main Content

Studenti studentima

Projekat Studenti studentima je naš najdugovečniji projekat koji organizujemo sa ciljem deljenja znanja iz različitih oblasti informacionih tehnologija. Sastoji se iz dva dela: niza kurseva i panel diskusije. Predavači na kursevima i panelisti su iskusni članovi naše organizacije koji dele svoja znanja i iskustva sa kolegama već 20 godina koliko organizujemo ovaj projekat.
Studenti studentima 2018

Za učešće na jednom od 10 kurseva i panelu se mogu prijaviti svi studenti Beogradskog univerziteta, nezavisno od usmerenja. Teme kurseva su raznovrsne i omogućavaju polaznicima da steknu znanja o osnovama popularnih programskih jezika i tehnologija, kao i da nauče kako da postojeća znanja primene pri kreiranju aplikacija. Deo kurseva namenjen je studentima koji žele da nauče kako da koriste naprednije alate i tehnologije u izradi konkretntnih softverskih rešenja. U okviru drugog dela projekta, panel diskusiji, panelisti dele svoja iskustva i uspehe sa učesnicima i na taj način ih inspirišu na kontinualan rast i lični razvoj.

Studenti studentima 2017
Kursevi su organizovani na takav način da neposredna atmosfera podstakne učesnike da komuniciraju sa predavačima, kako bi lakše savladali gradivo i dobili korisne savete za dalje usavršavanje u toj oblasti. Ovaj projekat pruža učesnicima jedinstvenu priliku da putem interaktivnih radionica savladaju određenu tehnologiju i da kroz panel diskusiju dobiju savete od iskusnih programera u industriji, kako da to znanje na pravi način upotrebe u praksi.
Studenti studentima 2017

Prethodne iteracije projekta
Studenti studentima

Povezani projekti

FON Hakaton
FON Hakaton

FON Hakaton predstavlja takmičenje u programiranju koje pruža jedinstvenu priliku mladim programerima da primene svoja znanja i veštine u rešavanju konkretnih problema iz poslovne prakse i osvoje vredne nagrade.

Hakaton za srednjoskolce
Hakaton za srednjoškolce

Hakaton za srednjoškolce je dvadesetčetvoročasovno takmičenje na kom timovi srednjoškolaca kreiraju softverska rešenja na zadati problem koje organizujemo za sve srednjoškolce željne novih izazova.

Back To Top