Projekti

Studenti studentima

Projekat “Studenti studentima” predstavlja projekat udruženja studenata informatike FONIS sa najdužom tradicijom. U okviru ovog projekta studenti sa većim iskustvom tokom interaktivnih radionica prenose svoja znanja iz različitih oblasti informacionih tehnologija mlađim kolegama. Tokom niza godina izvođenja ovog projekta, stotine kolega sa našeg, kao i mnogih drugih fakulteta iz Beograda dobile su priliku da se na efikasan i zabavan način upoznaju sa popularnim IT tehnologijama. Projekat “Studenti studentima” je čuven po svojoj jedinstvenoj strukturi i neposrednoj atmosferi u kojoj se studenti “učenici” podstiču da bez zadrške komuniciraju sa svojim predavačima što ubrzava proces usvajanja gradiva iz željenih oblasti. Ovaj projekat je inspirisao mnoge studente sa našeg fakulteta da rade na ličnom napretku, prošire spektar sopstvenih znanja i pronađu polje svog interesovanja kako u okviru predmeta na fakultetu tako i samostalno. Veoma smo ponosni na studente koji su nakon naših kurseva nastavili da se usavršavaju toliko da su se neke od narednih godina vratili kao predavači na naš ili neki sličan projekat.

Start

Udruženje studenata informatike FONIS organizovalo je već četiri puta svoj najveći projekat „Start“ u prostorijama Fakulteta organizacionih nauka. Uz podršku mnogih kancelarija državne uprave i uspešnih kompanija već godinama se u okviru ovog projekta realizuje niz besplatnih predavanja i radionica o mnogobrojnim aktuelnim IT temama. Tokom konferencije fakultet su posetili neki od najuglednijih stručnjaka iz svojih oblasti koji se već godinama bave IT-jem, ali i neki predstavnici studentske generacije, koji su sa polaznicima govorili o svojim iskustvima tokom bavljenja programiranjem i IT menadžmentom. Iz godine u godinu, Start je projekat koji predstavlja priliku entuzijastima u oblasti programiranja da se oprobaju u rešavanju praktičnih problema i bolje se pripreme za buduće zaposlenje ili preduzetnički poduhvat. Tokom svih prethodnih godina Start je bio izuzetno posećen i pozitivno ocenjen od strane svih učesnika. Bez obzira da li su radionice bile posvećene nekim od najpoznatijih programskih jezika (kao što su C, Java, C#) ili nekim ređe obrađivanim temama specifičnim za određene oblasti poslovanja, studenti su kurseve uvek završavali bogatiji novim iskustvima i novim, primenljivim znanjima.

Safety Code Hackathon

Krovna organizacija mladih u saradnji sa Udruženjem studenata informatike FONIS ove godine organizovala je "Safety Code Hackathon", hakaton finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta. Učesnici su imali priliku da kroz ovo korisno i nezaboravno iskustvo primene svoje programerske veštine na realan problem bezbednosti mladih. Timovi su imali 24 časa da kreiraju aplikaciju koja će pomoći pri rešavanju problema vanrednih situacija, ekološke bezbednosti, bezbednosti u saobraćaju, bezbednosti na internetu ili neke druge oblasti koja ima veliki bezbedonosni značaj.

IOT Hackathon

"Internet of things (IoT) hakaton" je takmičenje organizovano u saradnji sa Katedrom za elektronsko poslovanje, studentskom organizacijom QMS (Quality Media Station) sa Fakulteta organizacionih nauka i kompanijom Microsoft. Cilj takmičenja je bio da timovi naprave bilo kakav proizvod iz oblasti Interneta inteligentinih uređaja (IoT). Bez obzira da li su timovi želeli da osmisle sistem koja može da se primeni u okviru pametnih kuća, pametnih automobila ili pametnih gradova, nismo organičavali njihovu maštu!

FON Hakaton

Projekat “FON Hakaton” je dvadesetčetvoročasovno takmičenje najboljih studenata programera koje udruženje studenata informatike FONIS organizuje već tri godine. Ovaj projekat podstiče najbolje studente informacionih tehnologija da testiraju svoja znanja radom na realnom problemu uz podršku iskusnijih stručnjaka. Studenti u opuštajućoj i motivišućoj atmosferi tokom čitavog dana imaju priliku da razvijaju svoje programe na zadatu temu u proizvoljnoj tehnologiji, druže se i razmenjuju informacije i znanja sa kolegama sa drugih fakulteta. U usmeravanju njihovih inovativnih kreacija pomaže im tim vrhunskih stručnjaka, asistenata sa Fakulteta organizacionih nauka. Od ove godine “FON Hakaton” je dostupan i studentima drugih fakulteta. Samim tim kao rezultat ovog projekta nastaju još kreativnije ideje i uspešnije aplikacije, kao proizvod susreta različitih načina razmišljanja i obrazovanja pojedinačnih učesnika. Nakon samo 24 časa timovi sastavljeni od najtalentovanijih mladih programera u državi predstavljaju gotov proizvod koji na inovativan način rešava zadati problem i na najbolji način prikazuje njihova trenutna znanja.