O nama

Šta je FONIS?

Udruženje studenata informatike “FONIS” je studentska nevladina i neprofitna organizacija koja okuplja buduće IT stručnjake u cilju učestvovanja na stručnim predavanjima, kursevima, takmičenjima i seminarima, rada na projektima, ostvarivanje stručnih praksi u IT oblastima.

“FONIS” predstavlja jedinu organizaciju fakulteta usko specijalizovanu za oblast informacionih tehnologija. Kao takav, on nastoji da promoviše IT, smer Informacioni sistemi i tehnologije na Fakultetu organizacionih nauka, kao i svoje članove, koji se angažuju na raznim projektima u oblasti informatike i menadžmenta u IT.

Osnivanje

Udruženje “FONIS” je nastalo januara 2001. godine. Osnovala ga je grupa studenata smera ISIT, na čelu sa Predragom Mašićem, koji je postao prvi predsednik Udruženja, sa ciljem naučnog istraživanja IT tehnologija, predavanja i usavršavanja svojih članova. Tokom narednih godina, “FONIS” je bio organizator mnogih manifestacija na fakultetu kao što je “Dan informatike”. Članovi “FONIS”-a i saradnici održali su studentima fakulteta veliki broj interaktivnih kurseva iz oblasti IT. Ostvarena je saradnja sa mnogim IT kompanijama i drugim nastavnim i vannastavnim organizcijama.

Ciljevi organizacije

Koordinacija aktivnosti studenata na FON-u iz IT oblasti

– Uspostavljanje “FONIS”-a kao jedinstveno jezgro fakultetskih, nastavnih i vannastavnih projekata, koje bi profesorima i asistentima pružilo mogućnost da obezbede raznovrsnost projekata uz minimalan napor za koordinaciju sa studentima, a studentima maksimalnu pomoć i podršku u realizaciji tih projekata.

Promocija fakulteta na seminarima i takmičenjima

– Putovanja, seminari, marketing aktivnosti u cilju promocije Fakulteta Organizacionih Nauka, samog udruženja i studenata. Članovi udruženja uspešno su učestvovali na nekoliko domaćih i međunarodnih takmičenja i manifestacija iz oblasti IT i menadžment (Pet dana na Javi, Belgrade International Games, Balkan Case Challenge, Menadžerijada, Case Study Show).

Unapređenje stručnosti studenata Fakulteta organizacionih nauka

– Koordinacija svih prethodno pomenutih aktivnosti u cilju unapređenja kvaliteta nastave na Fakultetu organizacionih nauka, širine dobijenog znanja i povećanje stručnosti studenata

– Saradnja sa stručnim kadrom fakulteta u cilju osvežavanja nastave i većeg učešća studenata u samom procesu nastave kao demonstratora i saradnika u projektima