Konkurs za učešće na projektu: Zajedničko kreiranje najboljeg korisničkog iskustva za mlade

by FONIS
Konkurs za učešće na projektu: Zajedničko kreiranje najboljeg korisničkog iskustva za mlade
Istraživačko-razvojni centar FON-a raspisuje poziv za učešće studenata FON-a na projektu: Zajedničko kreiranje najboljeg korisničkog iskustva za mlade.
Partner na projektu: Societe Generale banka

Cilj projekta: Kreiranje idejnih rešenja za unapređenje poslovnih procesa u banci i povećanje zadovoljstva korisnika.
Aktivnosti na projektu:
1.    Upoznavanje sa uslugama i analiza poslovnih procesa Societe Generale banke;
2.    Sprovođenje marketing istraživanja;
3.    Izrada projektnih rešenja.
Teme koje projekat pokriva:
1.    Prvi kontakt sa bankom prilikom otvaranja računa;
2.    Korišćenje elektronskih kanala (E/m banking);
3.    Korišćenje debitne kartice;
4.    Integracija podataka o korišćenju bankarskih proizvoda sa društvenim mrežama;
5.    Customer journey kroz banku od studentskih dana do prvog zaposlenja.
Trajanje projekta: Mart – Jun 2017.
Uslov: Studenti 4. godine osnovnih studija sa svih studijskih grupa.
Prijava: Popuniti online prijavu do 26.03.2017.
Dodatna pitanja u vezi učešća na projektu možete postaviti putem mejla: irc@fon.bg.ac.rs.