HandsOn radionica: Verzionisanje koda – Git i GitHub

by
Obaveštavamo studente FON-a da se u petka 20.11.2015. Katedra za elektronsko poslovanje organizuje besplatan Hands-On na temu “Verzionisanje koda – Git i GitHub”. Ovu radionicu pripremaju i drže Daniel Kostić i Stefan Vujović. Sadržaj radionice obuhvata: osnovne komande u Terminalu (Windows); git (Ključni koncepti i komande, wd, repo, commit, branch, merge,); GitHub (Sinhronizacija lokalnog i udaljenog repo-a); konflikti.
 
Hands-On događaji su radionice na kojima studenti imaju priliku da steknu savremena praktična znanja koja se primenjuju u praksi. Studenti će dobiti zadatke koje treba da reše, ali i materijal na osnovu kojeg će moći da pronađu rešenja. Naravno, predavač pomaže u pronalasku rešenja i dodatno objašnjava nejasne detalje. Radionice traju 45 minuta i biće organizovane u nekoliko termina istog dana, kako bi što veći broj studenata mogao da učestvuje.
 
Teme koje će biti obrađivane u okviru narednih radionica obuhvataju: HTML, CSS, JQuery, PHP, Cloud Computing, softverski definisane mreže, Raspberry Pi, NodeJS, Twitter API, i brojne druge. Radionice se organizuju svakog petka u sali 304 u nekoliko vezanih termina počevši od 16h. U zavisnosti od broja prijavljenih studenata, biće određen broj termina u trajanju od 45 minuta. Scenario: jedna grupa od 12 studenata prisustvuje radionici u prvom terminu (16:00 -16:45), zatim sledeća grupa sluša u drugom terminu(17:00 -17:45) itd.
 
Za učešće na radionicama obavezna je prijava preko sajta.