Fakultet

O Fakultetu organizacionih nauka

Fakultet organizacionih nauka u Beogradu osnovan je 1969. godine. Svečano je otvoren 4. novembra 1971. godine, a 8. novembra 1971. godine počela je nastava za prvu generaciju studenata upisanih na prvu i treću godinu FON-a.
FON je vodeći Fakultet u Srbiji za informacione sisteme i menadžment, pripada grupaciji tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu i predstavlja jedan od najpopularnijih fakulteta među srednjoškolcima danas. Pored atraktivnih studijskih programa, srednjoškolce privlači moderan pristup koji fakultet nudi, saradnja sa privredom, mogućnost zaposlenja u zemlji i inostranstvu, kao i uspesi koje studenti FON-a pokazuju kako tokom, tako i po završetku studija.

FON se neprekidno i uspešno razvija, nudeći studijske programe osnovnih akademskih, master i doktorskih studija, koji su zasnovani na savremenim naučnim rezultatima. U procesu akreditacije fakulteta, u toku 2009. godine, akreditovana su dva studijska programa osnovnih akademskih studija, osam diplomskih, jedan specijalističkih akademskih, jedan specijalističkih strukovnih studija i jedan studijski program doktorskih studija.

Kvalitet diplomiranih studenata FON-a oslikava se u statističkim podacima iz kojih možemo videti da niko sa diplomom ovog fakulteta nije čekao na zaposlenje više od 3 meseca. Večina studenata dobija i prihvata prilike za posao pre završenih studija. Diploma FON-a je priznata u najrazvijenijim zemljama sveta.

FON je opremljen najnovijom tehnologijom koja se koristi za naučna i akademska istraživanja u raznim poljima razvoja: IT oprema, multimedia, Internet. FON je glavni internet provajder za akademsku mrežu u Srbiji. Fakultet je takođe ostvario značajnu međunarodnu saradnju kroz organizovane stučne posete profesora i asistenata i njihovo učešće na kongresima i seminarima. Pored saradnje sa individualnim predavačima i saradnicima, FON je ostvario saradnju i sa velikim brojem stranih institucija iz oblasti nauke i obrazovanja.

Za sve generacije koje danas studiraju FON nastava i provere znanja izvode se po načelima „Bolonjske deklaracije“, što podrazumeva da jednosemestralne ispite studenti mogu polagati kroz redovan angažman tokom čitave nastavne godine, nastavu slušaju u manjim grupama a, po završetku studija, svoju diplomu mogu nostrifikovati u državama širom sveta.

Studentske aktivnosti

Studenti FON-a aktivni su u brojnim studentskim organizacijama, nastavnim i vannastavnim aktivnostima. Studenti su stimulisani da ne budu samo pasivni slušaoci nastave, već da daju svoj doprinos razvoju Fakulteta. Predavači, kako profesori tako i asistenti, studentima daju široku sliku ne samo o teoretskim konceptima koji se na FON-u izučavaju, već i o izazovima koji ih čekaju u praksi i daljem radu. Pristupačnost i predanost predavača studente podstiče da izraze kreativnost, zainteresuju se za određene oblasti koje izučavaju i daje im mogućnost daljeg stručnog usavršavanja, kroz mogućnost rada u mnogobrojnim fakultetskim laboratorijama, preko podrške aktivaciji u studentskim organizacijama, do davanja preporuka za dalje usavršavanje i zapošljavanje. Oni revnosniji spremni su da studentima pruže individualnu podršku, kako u slučajevima kada student naiđe na problem pri savladavanju gradiva, tako i u slučaju da student želi dodatni angažman, učešće na takmičenjima ili rad na dodatnim projektima.

Studenti FON-a svake godine osvajaju brojne nagrade na domaćim i međunarodnim takmičenjima iz oblasti informatike i menadžmenta, ali i na sportskim manifestacijama. Među njima značajno je pomenuti nagrade na: „Microsoft Imagine Cup“, „Ballan Case Challenge“, „Belgrade International Games“, „Menadžerijada“, „Mašinijada“, „FUTUR“, „TIMES“, „PR week“ i mnogim drugim.

Svake godine FON organizuje svečanosti kojim obeležava Dan Fakulteta (4. novembar), kada se najuspešniji studenti nagrađuju posebnim priznanjima, Poslovni dan, Otvoreni dan (Open Day), kada se organizuje prijem brucoša, Veče inženjera i prijatelja (FONDIP) i Dan studenata – 4. april.

Više informacija možete pogledati na adresi: www.fon.rs