skip to Main Content

KOMPANIJA GALENIKA POKREĆE PLATFORMU ZA PREVENCIJU BOLESTI I OČUVANJE ZDRAVLJA MLADIH

KOMPANIJA GALENIKA POKREĆE PLATFORMU  ZA PREVENCIJU BOLESTI I OČUVANJE ZDRAVLJA MLADIH

Kompanija Galenika a.d. Beograd  je
zvanično pokrenula online platformu „ZDRAVO DVADESETE“ (www.dvadesete.rs) namenjenu
edukaciji mladih
o zdravim životnim navikama, za jačanje i održavanje
mentalnog i fizičkog zdravlja
.
Platforma predstavlja strateški važan, dugoročan projekat društvene
odgovornosti na nacionalnom nivou. Osnovni cilj je
uspostavljanje
k
redibilnog izvora
informacija za informisanje
mladih i studenata širom Srbije o važnosti prevencije hroničnih oboljenja, uz
savete eminentnih medicinskih stručnjaka
i
plasman savremenih zdravstvenih saveta, a sve kroz sadržaj oblikovan u skladu
sa potrebama mladih.

 

„Prevencija
nije samo pitanje individualnih navika. Posmatrano dugoročno, prevencija
predstavlja lančanu reakciju i važno društveno pitanje. Ovim projektom želimo
da pružimo podršku dvadesetogodišnjacima, pokažemo im da mislimo na njih i da
razumemo izazove sa kojima se suočavaju i ono što je najvažnije da ih
pripremimo za zdraviju budućnost. Ulaganje u prevenciju je ulaganje u budućnost
zdravlja čitave nacije. Zahvaljujemo se svim partnerima – saradnicima i organizacijama
koji su pokazali interesovanje i podržali ovaj Galenikin projekat.“
– izjavio je Rikardo Vian Markes, generalni direktor kompanije
Galenika a.d. Beograd

U saradnji sa partnerima,
medicinskim stručnjacima iz različitih oblasti, kompanija Galenika je u okviru
ovog projekta kreirala i sveobuhvatan eVodič o principima
zdravog
života: „Kako da pronađete ravnotežu i održite zdravlje“
. Evodič
poseduje kvalitetan i proveren edukativni sadržaj podeljen na sedam najvažnijih
zdravstvenih oblasti za unapređenje svakodnevne rutine i kvaliteta života. U
pitanju su: ishrana, fizička aktivnost, mentalno zdravlje, kontracepcija,
zavisnosti, hormoni i alergije.
U okviru ovih oblasti navedene su
relevantne informacije, preporuke i saveti kako izgradnjom zdravih navika izbeći
određene tegobe, zatim kako prepoznati simptome i kada i kako reagovati ukoliko
se pojave, uključujući odlaske na redovne preglede.

Institucionalnu
podršku projektu pružili su Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije,
kao i Rektorat Univerziteta u Beogradu i omladinska udruženja – KOMS i FONIS.

„Studentima je potrebna
naša podrška, a edukacija o prevenciji nezaraznih hroničnih oboljenja je veoma
značajna za njih. Današnji studenti, sutra će biti donosioci odluka u ovom
društvu, zaposleni u kompanijama, roditelji, zbog čega je veoma važno da usvoje
principe aktivnog i zdravog načina života. U moru informacija koje nas okružuju
u onlajn svetu, od izuzetne važnosti je kreiranje informativnog eVodiča koji su
pisali doktori, specijalisti za određene oblasti, zbog čega sa zadovoljstvom
podržvamo projekat ZDRAVO DVADESETTE.“ – izjavio je prof. dr Patar Bulat,
prorektor za nastavu Rektorata Univerziteta u Beogradu.

Podizanje svesti o prevenciji za krajnji cilj
ima podršku mladima da  budu odgovorni
prema sebi i
sopstvenom
zdravlju kako bi gradili održive navike i pravili zdravije izbore. Portal „ZDRAVO
DVADESETE“ i eVodič mladim ljudima pružaju savremene savete i preporuke kako da
u ovom izazovnom periodu svog života, ali i globalano gledano – izazovnom
vremenu, uspostave navike koje vode izbalansiranom i zdravom načinu života.

 

Kompanija Galenika je
tokom jula ove godine realizovala istraživanje među mladima koje je pokazalo da
se
većina
mladih ljudi u Srbiji bori sa različitim zdravstvenim problemima i da im zdrave
životne navike nisu toliko bliske. Takvi podaci su ukazali na značajan prostor
u pogledu podizanja svesti o značaju prevencije, što je i definisalo koncept online
platforme “ZDRAVO DVADESETE” i specijalizovanog eVodiča. 

Back To Top