Koraci selekcije za FONIS

by FONIS

Selekcija novih članova za godinu 2017/2018 se sastoji iz četiri kruga.

Prvi krug predstavlja popunjavanje prijave na sledećem linku. Pored opštih informacija u prijavi, potrebno je priložiti i CV i motivaciono pismo. Nakon isteka roka za prijavu (22. oktobar u 22 časa), kandidati koji su prošli u sledeći krug biće o tome blagovremeno obavešteni.

Drugi krug se sastoji od testa znanja i opšte informisanosti iz IT oblasti i testa logike. Vreme predviđeno za rešavanje oba testa je ukupno 45 minuta. Uzimajući u obzir da kandidati na različitim godinama studija poseduju različite nivoe znanja, rezultati će biti rangirani prema godini studija.

Treći krug predstavlja intervju sa upravnim odborom. Kandidat će proći kroz nekoliko uzastopnih petominutnih mini intervjua sa svakim od članova upravnog odbora.

Četvrti krug je probno članstvo u organizaciji. Naime, kandidati koji uspešno prođu prethodne faze selekcije, dobiće status probnog člana, sa kojim stiču sva prava i obaveze članstva u FONIS-u, osim prava glasa na skupštini. Probno članstvo će trajati nekoliko nedelja , tokom kojih će biti praćene aktivnosti, motivacija i zainteresovanost kandidata.

Nakon ovog perioda će svi članovi koji prođu ovaj krug selekcije steći status stalnog člana.

Srećno svim kandidatima!